საფოსტო-საკურიერო კომპანია „ბიზნეს ექსპრესი“

საფოსტო-საკურიერო კომპანია „ბიზნეს ექსპრესი“

2012 წელს ჩამოყალიბდა საფოსტო-საკურიერო კომპანია „ბიზნეს ექსპრესი“ რომელიც დღემდე წარმატებით მოღვაწეობს ქართულ ბაზარზე.

2017 წელს „ბიზნეს ექსპრესი“-მა გააფართოვა ხედვები და ბიზნეს გეგმები, და მის ბაზაზე დააფუძნდა „ინთერნეიშენალ ბიზნეს ექსპრესი“ (Ibex Logistics), რომელთან ერთად წარმატებით განაგრძობს მომსახურებას და სთავაზობს მომსახურებას ახლა უკვე საერთაშორისო დონეზე.

FIATA