სახმელეთო გადაზიდვა

დეტალები

საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვები არის ერთერთი განვითარებადი და მზარდი მიმართულება სატვირთო გადაზიდვების სფეროში. საავტომობილო გადაზიდვების უპირატესობებია სწრაფი მიწოდება, ოპტიმალური მარშუტების შერჩევის შესაძლებლობა, ტვირთის მუდმივი კონტროლი, მისაღები ფასები.

 

Ibex logistics გთავაზობთ საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების ორგანიზების სერვისს, ევროპის,თურქეთის,დსთ -ს ქვეყნების და აზიის ნებისმიერი ქვეყნიდან ამიერკავკასიის ქვეყნებში, ასევე შიდა გადაზიდვებს.

მომსახურებაში შედის:

·         საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვები სრული დატვირთვა(იმპორტ/ექსპორტი)

·         საავტომობილო გადაზიდვები ევრო კავშირის შიგნით .

·         ტემპერატურული რეჟიმის ქვეშ მყოფი ტვირთების გადაზიდვა.

·         შერეული ტვირთების გადაზიდვა (გრუპაჟი)

·         არაგაბარიტული/მძიმეწონიანი ტვირთების გადაზიდვა

·         სახიფათო ტვირთების გადაზიდვა (ADR,IMO)

·         ტვირთების კონსოლიდაცია საწყობებში

·         ექსპორტ/იმპორტის დოკუმენტაციის მომზადება( ევრო 1 სერტიფიკატი , ex1)

·         საერთაშორისოსახმელეთოგადაზიდვა

·         პროექტული გადაზიდვები

·         ნებართვებისა და გაცილების ორგანიზება

·         ლოგისტიკური ანალიზის ჩატარება

უპირატესობები

  • იაფი ტრანსპორტირების საშუალება – საჰაერო ტრანსპორტთან შედარებით
  • სწრაფი გადაზიდვა – სარკინიგზო და საზღვაო ტრანსპორტთან შედარებით
  • მოხერხებული გადაზიდვა მალფუჭებადი საქონლის ტრანსპორტირებისათვის (მაგ.: ხილი, ბოსტნეული და ა.შ.)
  • ტვირთის ადგილმდებარეობის მარტივი მონიტორინგის შესაძლებლობა
  • მძღოლთან მარტივი კომუნიკაციის შესაძლებლობა

უარყოფითი მხარეები

  • გარემოს დაბინძურება
  • დიდწილად დამოკიდებულია გზებზე არსებულ მდგომარეობაზე
  • მაღალი ალბათობა ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ავტომობილისა და ტვირთის დაზიანების
  • სატრანზიტო დროის ნაწილობრივი დამოკიდებულება ამინდზე
Share This