საჰაერო გადაზიდვა

დეტალები

ჩვენი საჰაერო გადაზიდვა ვრცელდება აეროპორტიდან-აეროპორტამდე და კარიდან-კარამდე მიწოდებაზე. გთავაზობთ ტვირთის შეგროვებას აზიის, ევროპისა და აშშ-ს მთავარ ქალაქებში. ჩვენი საერთაშორისო ბიზნეს კავშირების დახმარებით, მომხმარებლებს უზრუნველვჰოფთ საექსპედიტორო საკითხების სრული გადაწყვეტით. იმ სასწრაფო გადაზიდვებისთვის რომლებთაც განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდებათ, გვაქვს საჰაერო გადაზიდვის სრული პაკეტი, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ჩვენი კომპანიის დახმარებით ადვილად ხელმისაწვდომია თქვენი ნებისმიერი საჰაერო გადაზიდვის მოთხოვნის შესრულება.

“IBEX logistics”  გთავაზობთ საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვის სრულ პაკეტს, მათ შორისაა:

 • ტვირთის აღება მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში
 • საბაჟო -საბროკერო მომსახურება
 • კარიდან-კარამდე გადაზიდვა მსოფლიოს მასშტაბით
 • საჰაერო გადაზიდვის საკონსულტაციო მომსახურება
 • მალფუჭებადი, სახიფათო და სპეციალური ტვირთების გადაზიდვა
 • სწრაფი საექსპედიტორო მომსახურება მსოფლიოს მასშტაბით
 • ტრანსპორტის დაზღვევა
 • დოკუმენტაციის მომზადება

უპირატესობები

 • მოკლე სატრანზიტო დრო
 • ავია გადამზიდავი კომპანიების ფართო არჩევანი
 • უსაფრთხო
 • საჭირო პროცედურების სწრაფი ორგანიზება

უარყოფითი მხარეები

 • გარემოს დაბინძურება
 • ფრენის გადადების ან გაუქმების პოტენციური რისკი
 • საბაჟო და აქციზების შეზღუდვა
 • ძვირი მომსახურება სხვა სატრსანსპორტო საშუალებებთან შედარებით
 • შეზღუდვები გარკვეული კატეგორიის ტვირთებისათვის
 • შეზღუდული მარშრუტები და განრიგები
 • აეროპორტის გადასახადები
 • საჭიროებს დამატებით სატრანსპორტო საშუალებას ტვირთის კარიდან კარამდე მისაწოდებლად
Share This