საბროკერო მომსახურება

დეტალები

Ibex logistics  გთავაზობთ საბაჟო-საბროკერო მომსახურებას ექსპორტზე, იმპორტზე, ტრანზიტზე და რე-ექსპორტზე. ჩვენი კომპანია იღებს საბროკერო პასუხისმგებლობას ტვირთის აღებიდან მისი საბოოლოო დანიშნულების წერტილამდე, რაც ითვალისწინებს ყველანაირი საბაჟო პროცედურის, საბუთების სწორად და დროულად წარმოებასა და კონტროლს.

 

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის საჭირო ყველა სახის საბუთის მომზადებას:

  • საექსპორტო დეკლარაცია (EX1)
  • ტრანზიტული ტვირთისთვის საჭირო დოკუმენტაცია (T1)
  • საშიში ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის აუცილებელი დოკუმენტაცია
  • არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვისთვის საჭირო ნებართვები

ჩვენი ბროკერების პროფესიონალების გუნდს შეუძლია დაგეხმაროთ და გადაჭრას თქვენი ნებისმიერი სახის პრობლემა, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს თქვენი გადაზიდვის დოკუმენტებით და გადაჭრას ნებისმიერი პრობლემა რათა თქვენმა ტვირთმა მიაღწიოს საბოლოო მისამართამდე.

Share This