სარკინიგზო გადაზიდვები

სარკინიგზო გადაზიდვები

Ibex Logistics ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, სარკინიგზო გადაზიდვები ჩინეთიდან, ყაზახეთიდან. საქართველოდან დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით. გამოცდილებითა და სანდო პარტნიორების დახმარებით, ჩვენი გუნდი გთავაზობთ სრულ სარკინიგზო გადაზიდვებს, კარიდან კარამდე სერვისს თქვენი შეკვეთიდან გამომდინარე. (არაგაბარიტული, მძიმეწონიანი, ნაყარი, გენერალური, საკონტეინერო და ა.შ.)

ჩვენ გთავაზობთ.