საბროკერო მომსახურება

საბროკერო მომსახურება

საბროკერო მომსახურება

საბროკერო მომსახურება ყველა ძირითადი მიმართულებით!

Ibex logistics  გთავაზობთ სრულ საბაჟო-საბროკერო მომსახურებას: ექსპორტზე, იმპორტზე, ტრანზიტზე და რე-ექსპორტზე.

ჩვენი კომპანია იღებს საბროკერო პასუხისმგებლობას ტვირთის აღებიდან მისი საბოოლოო დანიშნულების წერტილამდე, რაც ითვალისწინებს ყველანაირი საბაჟო პროცედურის, საბუთების სწორად და დროულად წარმოებასა და კონტროლს.

რას მოიცავს საბროკერო მომსახურება?

დაინტერესებული ხართ ტვირთის იმპორტით ან ექსპორტით  ?

👇 საბროკერო მომსახურება მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

🔹 დოკუმენტების მომზადება და წარდგენა: ჩვენი გუნდის გამოცდილი ბროკერები მოამზადებენ და წარუდგენენ საბაჟო ორგანოებს ყველა საჭირო დოკუმენტაციას, მათ შორის იმპორტისა და ექსპორტის დეკლარაციებს, ზედნადებს და სხვა.

🔹 გადასახადების შეფასება: ბროკერები ადგენენ იმპორტირებულ საქონელზე მოქმედ გადასახადებს მათი ღირებულებისა და წარმოშობის მიხედვით.

🔹 განბაჟება: იბექსის გუნდი უზრუნველყოფს ყველა საბაჟო მოთხოვნის დაცვას და აგარიდებთ თავიდან საბაჟო წესების შეუსრულებლობით გამოწვეულ ჯარიმებსა და სხვა უსიამოვნებებს.

🔹 სავაჭრო ხელშეკრულებების შესაბამისობა: ბროკერები უზრუნველყოფენ, რომ იმპორტიორებმა და ექსპორტიორებმა დაიცვან სავაჭრო ხელშეკრულებების წესები, როგორიცაა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, რომლებიც არეგულირებს საქონლის გადაადგილებას ქვეყნებს შორის.

🔹 რისკების მართვა: გთავაზობთ რისკის მართვის სერვისებს, რაც მოიცავს ტვირთის დაზღვევას.

✔️ მთლიანობაში, საბაჟო საბროკერო სერვისები შექმნილია იმისთვის, რომ დაეხმაროს იმპორტიორებსა და ექსპორტიორებს საბაჟო რეგულაციებისა და მოთხოვნების მართვაში საქონლის საერთაშორისო საზღვრებზე გადატანისას.

ჩვენ გთავაზობთ:

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის საჭირო ყველა სახის საბუთის მომზადებას:

ჩვენი ბროკერების პროფესიონალების გუნდს შეუძლია დაგეხმაროთ და გადაჭრას თქვენი ნებისმიერი სახის პრობლემა, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს თქვენი გადაზიდვის დოკუმენტებით და გადაჭრას ნებისმიერი პრობლემა რათა თქვენმა ტვირთმა მიაღწიოს საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე.

განახორციელეთ საერთაშორისო გადაზიდვები ჩვენთან ერთად და იყავით მშვიდად!

საბროკერო მომსახურების ბაზარი 2022 წელს

საბროკერო ბაზრის მოცულობამ, მსოფლიოს მასშტაბით მიაღწია 1.2 ტრილიონ დოლარს, 2022 წელის განმავლობაში.

ზრდა განპირობებული იყო რიგი ფაქტორებით, მათ შორის ტრანსპორტირებაზე მოთხოვნის ზრდა, ელ.კომერციის მოცულობის ზრდა, გლობალური ვაჭრობის განვითარება.

საბროკერო მომსახურება არის გლობალური ეკონომიკის მნიშვნელოვანი კომპონენტი.

მისი მეშვეობით გადამზიდავები უკავშირდებიან მიმწოდებლებს, ხოლო ტრანსპორტირების პროცესი უფრო ეფექტური, მარტივი და სწრაფი ხდება.

ამავდროულად ბროკერები უზრუნველყოფენ ტრანსპორტირების უსაფრთხოებას.

სფეროს განვითარება ჰქმნის ახალ შესაძლებლობებს ბიზნესისთვის, მათ შორის ინოვაციურ მიდგომებს და ტექნოლოგიურ განვითარებას. 

წარმოგიდგენთ სამ ძირითად მიმართულებას, რაც მნიშვნელოვანია ინდუსტრიის განვითარებისთვის:

გაზრდილი მოთხოვნა გადაზიდვის მომსახურებაზე: გლობალურ ეკონომიკა იზრდება, რაც განაპირობებს ტრანსპორტირებაზე ზრდას, ბიზნესი საჭიროებს უფრო დიდი რაოდენობით ტვირთს, შესაბამისად მის სწრაფად გადაზიდვას.

ელ.კომერციის ზრდა – ერთ-ერთი მთავარი ტრენდი, მსოფლიოს მასშტაბით იზრდება ელ.ვაჭრობის მოცულობა, შესაბამისად სანდო და ეფექტური ტრანსპორტირების საჭიროებაც იზრდება.

გლობალური ვაჭრობის ზრდა – ასეთი დიდი მოცულობის ვაჭრობა, ასეთი სისწრაფე და მოთხოვნა ჯერ არასდროს ყოფილა, შესაბამისად ბაზარზე მუდმივად იზრდება მოთხოვნა საბროკერო მომსახურებაზეც.