სერვისები

Ibex logistics გთავაზობთ საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების ორგანიზების სერვისს, ევროპის,თურქეთის,დსთ -ს ქვეყნების და აზიის

საჰაერო გადაზიდვები

ჩვენი საჰაერო გადაზიდვა ვრცელდება აეროპორტიდან-აეროპორტამდე და კარიდან-კარამდე მიწოდებაზე. გთავაზობთ ტვირთის შეგროვებას აზიის, ევროპისა და აშშ-ს მთავარ ქალაქებში.

მთლიანი კონტეინერით გადაზიდვა (FCL) ჩვენი კომპანიის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა. თითქმის ყველა საზღვაო ხაზთან კარგი ურთიერთობის მეშვეობით მომხმარებლებს უზრუნველვჰოფთ კონკურენტუნარიანი ტარიფებით.

დაზღვევა

ტვირთის ტრანსპორტირება ყოველთვის დაკავშირებულია გადაზიდული ტვირთის დაკარგვის ან დაზიანების რისკთან. დაზღვევა გადაზიდვის პროცესის შეუზღუდავად წარმართვისა და შესაძლო ზარალის მინიმუმამდე შემცირების ყველაზე მოსახერხებელი და უსაფრთხო საშუალებაა.

საბროკერო მომსახურება

Ibex logistics  გთავაზობთ საბაჟო-საბროკერო მომსახურებას ექსპორტზე, იმპორტზე, ტრანზიტზე და რე-ექსპორტზე.

IBEX Logistics გთავაზობთ ტვირთის კონსოლიდაციას, დასაწყობებას ბულგარეთში და თურქეთში, სოფიის და სტამბულის ქალაქებში . ეს არის ორი ძირითადი სატრანზიტო დერეფანი.