ლოგისტიკური გაერთიანებები

ჩვენი კომპანია არის ქართული და საერთაშორისო ლოგისტიკური გაერთიანებების წევრი, რომელთა დახმარებით ვცდილობთ ჩვენს მომხმარებლებს და ერთგულ კლიენტებს შევუქმნათ უსაფრთხო და სანდო მომსახურება მსოფლიოს მასშტაბით.

Ibex Logistics წარმოადგენს Fiata-ს, Jc Trans Network-ს, საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაციას.

ყველა ეს გაერთიანება გვაძლევს საშუალებას გვყავდეს მსოფლიოს გარშემო 4000 + პარტნიორი კომპანია, რომლებიც ფინანსური გარანტები არიან ჩენი მომსახურების, რაც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას ჩვენი მომსახურება ბევრად მეტი ადამიანის, ქვეყნისა თუ კომპანიის ყურამდე მივიდეს.